A CEMAT II. számú határozataa vidéki örökségről szóló páneurópai chartáról: a fenntartható területfejlesztés támogatása „a vidéki örökség, mint a területi kohézió egyik tényezője”

A határozatot az Európai Unió tagállamainak területi és regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2010. július 9-én Moszkvában a CEMAT 15. plenáris ülésén.

A CEMAT„Irányelvek az európai kontinens fenntartható területfejlesztéséhez” (2002) című, 1. számú ajánlása a tagállamok számára elismeri a kulturális örökség kiemelt értékét, amely növeli a települések és régiók vonzerejét, és a kulturális örökség értékének növelésével jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, valamint a regionális identitástudat megerősítéséhez.

Ez a határozat hozzájárul a „Vidéki területek” és a „Társadalom széles körű részvétele a területrendezési folyamatban” témákkal kapcsolatos irányelvek rendelkezéseinek végrehajtásához. A határozat a területek tényleges vagyonaként és erőforrásaként tekint a vidéki örökségre, az európai kontinens fenntartható fejlődésénekegyik tényezőjeként és hajtóerejeként, amely meghatározó szerepet játszik a vidéki területek vonzóbbá tételében, valamint a város és a vidék közötti egyensúly kialakításában.