Nemzetközi CEMAT szimpózium és a 12. Európa Tanácsi workshop

Nemzetközi CEMAT szimpózium és a 12. Európa Tanácsi workshop, az Európai Táj Egyezmény végrehajtásáért „A területi demokrácia európai jövőképe: a táj, mint új területi tervezésistratégia” címmel.

Görögország, 2012. október 1-2.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Calendar2012_en.asp