Lisszaboni nyilatkozat

A Nyilatkozatot az Európai Unió tagállamainak területi/regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2006. október 27-én Lisszabonban a CEMAT 14. ülésén.

A Lisszaboni Nyilatkozat elsődlegesenaz alábbi témakörök köré szerveződik: a többközpontúság és a kormányzás elveinek és követelményeinek jelentősége és elismerése; Európa különleges földrajzi helyzetéből fakadó előnyök kihasználása; a területi kohézió és a területi integráció egységes megközelítése; Európa helyi és regionális hatóságainak szerep fokozása a fenntarthatóság elveinek megvalósításában; az egész Európára kiterjedő kohézió kialakítása az új tagállamok csatlakozásával.

A Nyilatkozat legfontosabb megállapításai alapján a hálózatok növekvő jelentősége rendkívül fontos, éppen ezért szükséges az együttműködés és a hálózatépítés prioritásainak feltárása, továbbá a hálózatok fenntartható területfejlesztéshez való hozzájárulása.