A CEMAT I. számú határozata az alapvető szolgáltatásoknak az európai kontinens fenntartható területfejlesztéséhez való hozzájárulásáról

A határozatot az Európai Unió tagállamainak területi és regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2010. július 9-én Moszkvában a CEMAT 15. plenáris ülésén, melynek célja, hogy az „emberi jogok” dimenzióját a területfejlesztési szakpolitikákba integrálja, illetve hogy előmozdítsa a területi kohéziót.

A találkozón megállapítást nyert, hogy az alapvető szolgáltatásoknak nincs egyetlen egységes meghatározása, viszont létezik közös álláspont arra vonatkozóan, hogy mely szolgáltatások tartoznak ide.Gyakorlatilag azok a szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára elérhetőnek kelllenniük a megfelelő élethez, az emberi jogok tiszteletben tartásához, a megfelelő életszínvonal és az egészséges környezet biztosításához.